A downloadable game for Windows, macOS, and Linux

Jam w teatrze 2015 Poznań

Grę w ciągu 48h wykonał team Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach w składzie:

Adrian Jóźwiak (gfx)

Przemek Mirowski (gfx, anim)

Piotrek Kosmala (design, code)

Wsparł nas również Pan Kamil Przeździecki (gfx) za co serdecznie mu dziękujemy!

Gra została napisana w języku Java, do uruchomienia wymaga zainstalowania Javy w systemie operacyjnym.

Do pobrania pod adresem: https://java.com/pl/

Klawisz TAB podczas gry uruchamia tryb pełnoekranowy.

kontakt: piotrekuczy@gmail.com

Install instructions

Gra została napisana w języku Java, do uruchomienia wymaga zainstalowania Javy w systemie operacyjnym.

Do pobrania pod adresem: https://java.com/pl/

Download

Download
GrubyBajzel.zip 17 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.